תחומי עיסוק
חברות: הקמה, רישום וליווי שוטף, לרבות חברות בחו"ל: אוקראינה, קפריסין, מדינות עם משטר מס מועדף
 
מסחרי: ליווי פעילות עסקית - מסחרית

חוזים:  לרבות עסקאות בינלאומיות ורב-לשוניות

נדל"ן: רכישה, בניה, מכירה, השכרה, שכירות בישראל ובאוקראינה

ירושה: נכסים בחו"ל ויורשים מחו"ל

שירותים משפטיים באוקראינה: דרך שיתוף הפעולה עם עורכי הדין במקום

חוות דעת לגבי המשפט האוקראיני

הסדרת המעמד בארץ עבור אנשי עסקים ומשפחותיהם: מעמד של עולים חדשים ותושבים חוזרים –משרד הקליטה, ביטוח לאומי, מס הכנסה

מו"מ וליווי עסקאות מחוץ לארץ ובמדינות חבר העמים

שירותים נוטריונים ואישור תרגומים: עברית, אנגלית, רוסית ואוקראינית

ש


 

עורך דין ונוטריון